Menetelmät

Viitekehykset ja menetelmät:

kriisi- ja traumapsykoterapia, EMDR 

voimavarakeskeinen terapia

pari- ja perheterapia, Tunnekeskeinen pariterapia

narratiiivinen terapia

kognitiivinen terapia

psykodynaaminen terapia

toiminalliset ja visuaaliset menetelmät