CV MERJA KAURA


MERJA KAURA

Koulutus

 • YTM, sosiaalityöntekijä
 • Diakoni/seurakuntakuraattori
 • Erityistason psykoterapeutti, perheterapeutti (Kela, Valvira)
 • Kognitiivis-integratiivinen yksilöpsykoterapeutti (Kela, Valvira)
 • Työnohjaaja (Story)
 • Toiminnallinen ryhmätyönohjaaja (TRO)
 • Tunnekeskeinen pariterapia
 • tunnekeskeinen yksilöterapia


Työhistoria:

Psykoterapeutti

 • Yksityinen psykoterapiavastaanotto vuodesta 2015
 • Seurakuntien perheasiain neuvottelukeskus, perheneuvontatyö

Sosiaalityöntekijä

 • toimeentulotuki, lastensuojelu, koulukuraattori
 • Sosiaalityöntekijä: lastensuojelu, vammaishuolto, perhekuntoutus,
 • Pakolaiskuraattori, maahanmuuttajatyö,

Diakoniatyö

 • Päihde-, kriminaali- ja mielenterveystyö,
 • Kirkon kansainvälinen työ, Japani

Työnohjaaja

 • vuodesta 2004- yksilö- ja ryhmäohjauksia sosiaali- ja terveysalalla